Overspringshandling

Overspringshandling/Konfliktadfærd

Vi anvender ofte betegnelsen “overspringshandling” når vi træner hunde på pladsen. Ofte er der ikke tid til at give en forklaring på hvad der menes med at hunden overspringshandler. Forklaringen bliver ofte noget med at hunden spiser græs eller gaber på tidspunkter hvor disse handlinger virker urelevante. Jeg vil derfor prøve, efter bedste evne, at forklare hvad en overspringshandling er.
Da en overspringshandling udløses af en konflikt i hunden, er man nød til først at se på hvad en konflikt er og hvad en konfliktadfærd er for en tingest.

Når vi taler om adfærd hos hunde, taler vi om det hunden gør, de bevægelser den udfører. Det kan være at jage et bytte, til denne aktivitet høre at rejse sig, løbe efter, gribe byttet og bære det. Denne aktivitet kaldes jagtadfærd.

En hund udfører normalt kun en adfærdsaktivitet af gangen. Når hunden er motiveret til at udføre en adfærd, vil denne adfærd hæmme anden adfærd. Når dette sker vil der ikke opstå konflikt i hunden.
Men skulle det ske, at hunden bliver lige motiveret for at udføre to uforenelige handlinger kommer hunden i konflikt. De to adfærdsaktiviteter vil hæmme hinanden. Hvilken af de to aktiviteter skal den vælge at udfører.

Kommer hunden i en sådan konflikttilstand, vil den udvise en adfærd der er forskellig fra en hunds normaladfærd og vi har så det vi kalder en konfliktadfærd. Vi ser handlinger fra begge de to motiverede aktiviteter. Hunden vil snart det ene og snart det andet. Den laver intentionsbevægelser fra begge aktiviteter.

Overspringshandling

Som nævnt hæmmer en motiveret adfærd anden adfærd. Befinder hunden sig i en konfliktsituation, hvor to modstridende adfærdsaktiviteter gensidig hæmmer hinanden, vil disse ikke kunne opretholde hæmningen af en eventuel tredje adfærd, uanset hvor lidt denne måtte være aktiveret og denne vil overtage og hunden udføre denne handling, uanset om den er relevant for tidspunktet eller ej. Vi har dermed en overspringshandling. Hunden “springer” over i en anden adfærd.

Det er ikke helt tilfældigt hvilken adfærd hunden “springer” over i. For at en adfærd skal aktiveres skal den være stimuleret, den skal have et signal der sætter den i gang. Et signal der altid er til stede er dufte, så en overspringshandling kan ofte være at hunden begynder at snuse rundt i græsset.

En anden overspringshandling kan f.eks. ses hvor to hunde udfordre hinanden. Såfremt der opstår en konflikt i hunden mellem at trække sig eller at angribe kan man se at hunden ryster sig eller klør sig. Denne adfærd udløse fordi de to andre, at angribe eller at flygte, hæmmer hinanden. At det lige bliver denne handling hænger måske sammen med at pelsen rejser sig , hvilket hunden ikke ville reagere på såfremt den ikke var i konflikt, men da anden adfærd hæmmes tager adfærden, at ordne pelsen, over. Dette må siges at være et forkert tidspunkt at ordne pels på, derfor kaldes det en overspringshandling.

En overspringshandling er altså en ganske almindelig handling, der udføres på et helt forkert tidspunkt.

Hunde der ofte udviser eller udsættes for konfliktadfærd og overspringshandlinger, kan få samme symptomer som ved stress. Indlæringsevnes svækkes, i slemme tilfælde bliver hunden syg med dårlig mave, kradser sig, bider i sig selv osv. Overspringshandler hunden under træning, skal træningen ændres.

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring