Hundens forskellige alderstrin:

Især hvalpenes opvækstperiode er hos forskellig forskere/etologer mv. opdelt i forskellige faser,bl.a. Eberhart Trumer ( Dus med din Hund) inddeler hundens første levetid som-

-Den vegative fase inddeles i:

0 – 9 dage

pendulalder

 

9-15 dage

overgangsfase varer 24 timer

øjenene åbner sig

 

16-17-18 dag

næsen begynder at fungerer

 

21.dag

Forlader reden.

Lærer at underkaste sig eller dør!

Nysen betyder søg dækning.

 

Prægningsfasen:

4.-7. leveuge

Lærer for livet!

 

 

Socialiseringsfasen

8.-12. leveuge

Prøver hinanden af Kamplege

Hanhunden i flokken begynder at indfører tabuer, start og stop på leg og er Uhyre konsekvent

 

Rangordensfasen

13.-16. leveuge

psykisk overlegenhed

aktiv underkastelse

autoritet

indlæring

lære for livet

 

Flokdannelsesfasen (Den rolige Periode, 16.uge-7mdr.)

5.-6 levemåned

samarbejde

STREJFER

GÅR EGNE VEJE

Træning af hunden i denne periode kan være meget optimal,man skal dog

være beredt på,at hunden glider over i den næste og vanskelige fase

 

PUBERTETSFASEN (Fysisk Kønsmoden 7-10mdr.)

6.-14 levemåned.

1.kønsmodning

Dressurperiode indtil 1. løbetid indtræffer hvor tævehunden ofte kan blive irritabel og mulig aggressiv.

Dette indtræffer fordi en tæve skal kunne- enten tilkæmpe sig den hanhund som hun har udtænkt sig-

eller afvise en for ivrig han- der ikke kan aflæse tævens løbetid.

Ca. 63 dage efter denne løbeperiode kan tæven blive “falsk drægtig”,

hvor hunden måske vil få væske i patterne og begynde at bygge rede mv.

Tæven bliver i denne perioden meget sulten og  MÅ/ SKAL ikke have denne

sult dækket, idet der jo ikke er hvalpe, der skal modtage den ekstra foderenergi.

 

Dressurperioden

10.-17 levemåned

2.kønsmodning

Psykisk modenhed

Denne fase er den vigtigste at indøve forkellige ting idet hunden har

er meget modtagelig for menneskelig kontakt. Den syntes det er godt at

være sammen med andre- det være sig artsfælder eller mennesker.

 

Psykisk Modenhed

17- 22. levemåned.

3.kønsmodning

I denne periode er det ved arbejde med hunden meget vigtigt,

ikke at foretage for overdrevn leg, idet hunden her udvikle dominans.

Dette skal afledes ved  POSITIV påvirkning af hunden

Herefter trænes der dressur med KRAV

hvor du skal være Venlig, Konsekvent og Bestemt.

Hvis du er indkonsekvent, vil du skabe stor usikkerhed hos hunden,

idet hunden i denne fase kræver Konsekvens, idet den i naturen hér

VIL HAVE SIN PLACERING I FLOKKEN

 

Kan man drage sammenligning mellem Børn og Hundes udviklingstrin:

Der er virkelig mange ligheder i børns og hundes udvikling. Hovedforskellen er imidlertid, at barnet kan se og høre lønge før dets bevægeapparat er udviklet.

I modsætning dertil udvikles hundens sanseevner mere synkromt med dens bevægelsesevner.

Både børn og hvalpe har kritisk socialiseringsperioder, som starter omkring to måneders alderen for børns vedkommende, og for hundens vedkommende omkring 4 ugers alderen.

Både hvalp og barn har en frygtperiode i løbet af socialiseringsperioden. Hos hunde kulminerer den omkring otte til ni mdr.s alderen. De forskellige udviklingsstadier,

der er vist i nedennævnte skema er taget fra dr. J.P.Scotts arbejde, som har bidraget meget til vores forståelse af  hund og menneskes udvikling.

 

 

          Sammenligning af hund og menneskets udviklingsstadie
PERIODE HUND MENNESKE                                 ADFÆRD
Nyfødt 0-2 uger 0-5 uger Afhængig af moderen for føde og omsorg
Overgangs-fase 2-32 uge findes ikke Periode med hurtig sanse og motorisk udvikling
Socialisering 32 – 12 uger 5 uger –

7 mdr

 

Dannelse af tilknytninger, smile (mennesket) og halelogren.

Frygtperiode: Hund 8 uger

Mennesker 8 mdr.

Overgang 1 findes ikke 7 – 15 mdr. Overgang til voksne måde at spise på.

Frygtperiode: Hund 8 uger

Mennesker 8 mdr.

Overgang 2 findes ikke 15 – 27 mdr. Overgang  til voksen tale.
Juvenile 12 uger-

Kønsmodenhed

Tilsvarende verbal socialiserings-periode hos mennesket

27 mdr.-

7-8 år.

Perfektionering af  motoriske evner og

kommunikation.

 

Et mulig måde yderligere at sammenligne på, er ikke at kræve mere af hunden end du ville forvente at gøre over for et barn i 4-års alderen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring