Førerhunde i levnedsmiddelvirksomheder

Førerhunde i levnedsmiddelvirksomheder

Vedrørende førerhunde i supermarkeder, levnedsmiddelbutikker, restauranter,
på caféer etc. kan Førerhundeordningen henvise til Vejledning om
levnedsmiddelhygiejne, vejledning nr. 9072 af 1999, hvori der som bemærkning
til §68 i Bekendtgørelse om fødeværehygiejne, bekendtgørelse nr. 198 af 22.
marts 2001 står at førerhunde og handicaphunde er undtaget fra reglen om at
hunde ikke må medtages. Nedenfor findes uddrag af både bekendtgørelse og
vejledning.

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne
BEK nr 198 af 22/03/2001 (Gældende)

Kapitel 9
Rengøring, vedligeholdelse m.v.
§ 68. Det er forbudt at medtage hunde og andre dyr i fødevarevirksomheder
omfattet af denne bekendtgørelse. Dette gælder dog ikke for kundeområder i
serveringsvirksomheder.

Vejledning om levnedsmiddelhygiejne
VEJ nr 9072 af 1999 (Gældende)

Ud fra et hygiejnisk synspunkt er det ikke tilladt at medbringe hunde og
andre dyr i levnedsmiddelvirksomheder. Forbudet gælder dog ikke kundeområder
i restaurationer, caféer og lignende. Ligeledes er førerhunde og
handicaphunde ikke omfattet af forbudet.

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring