Angst

Man kan sige, at alle hunde er bange eller angste. Alle levende væsner kan føle angst, men selvfølgelig på forskellig vis. Angst er en naturlig, og sund reaktion, som kan tjene individet. Alle unge dyr har en medfødt angstreaktion.
Denne medfødte angstreaktion, får dyret til at reagere prompte når noget uforudset sker. Og dette er særdeles formålstjenligt, da en for sen reaktion kan betyde døden.
Gennem opvæksten lære hunden så hvilke situationer den kan klare og hvilke det er bedst at flygte fra.
Individer fra samme race kan reagere forskelligt. Dette beror på faktorer som alder, styrke, erfaring og lign. Og sikkert også på arvelige faktorer.
Angsten er altså en naturlig reaktion, men kun i et hvis omfang. Afviger et individ meget fra gennemsnittet, kan man betegne reaktionen som patologisk (sygelig) angst.
Når jeg her skriver om angst er det denne overdrevne angst.
Typisk for disse hunde er at de er længe om at afreagere. De er længe om at vende tilbage til en normal afslappet tilstand. Årsagerne kan være mange. Ofte skyldes det arvelighed f.eks. hvor forældre dyrene viser samme reaktion.
Andre gange kan angsten skyldes fejl socialisering, hvalpen er ikke i tilstrækkelig grad, blevet socialiseret til f.eks. mennesker, i ugerne op til otte ugers alderen.

Angst for andre hunde, kan skyldes en kombination af arvelige fejl og forkert socialisering. Hvalpen har ikke haft mulighed for at mode andre hunde, lære dem og deres sprog at kende.

Angsten for lyde skyldes ofte en uhensigtsmæssig indlæring fra ejerens side, som f.eks. voldsomme lyde i en tidlig alder. Eller en forkert reaktion fra ejeren ved hvalpens første reaktion på lyd. Kæle og trøste hvalpen i stedet for at aflede hvalpens opmærksomhed og derved fremskynde afreaktionsprocessen.

Angst for børn opstår typisk ved forkert socialisering. Hvalpe skal lære børns reaktioner at kende, de vaklende bevægelser og de større børns iver.

For at behandle hunden for angst skal den have opgaveøvelser. Øvelser der styrker hunden, giver den selvtillid og samtidig skal den langsomt tilvænnes det den er angst for. Al træning skal foregå under rolige former.

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring