Angst for fyrværkeri hos hund

Angst for fyrværkeri hos hund
Af dyrlæge Peter Weis

Hvad er angst for fyrværkeri hos hunde?

Mange hunde er bange for fyrværkeri, dels for de brag fyrværkeriet giver, men ofte også lige så meget for de lysglimt, der følger med fyrværkeriet. Reaktionerne på fyrværkeri kan strække sig fra ganske let påvirkning, hvor hunden trykker sig lidt og søger tæt hen til ejeren, til direkte angst hvor hunden går i panik, og gør alt for at komme væk fra situationen.
Angst for fyrværkeri strækker sig tidsmæssigt længere og længere, idet fyrværkeriet ikke er begrænset til nytårsaften alene, men ofte starter flere uger i forvejen.
Hvis det udelukkende er nytårsaften at hunden er bange, er det forholdsvis simpelt at hjælpe hunden, men mange hunde udviser symptomer på angst i tiden op til nytårsaften. Det er derfor ofte nødvendigt, at sætte hunden i behandling lang tid før symptomerne opstår.

Hvordan ser man, at hunde er angste for fyrværkeri hos hunde?

Symptomer på angst for fyrværkeri kan være enkelte symptomer, eller flere symptomer på samme tid. De symptomer der oftest ses er:

Rysten
Savlen
Hunden gemmer sig, kryber ind under borde, senge og stole m.m.
Forsøger at komme væk
Hyler
Uro
Urenlighed
Da dyrlægen sjældent har mulighed for at opleve hundens reaktioner ved fyrværkeri, er det ejerens oplysninger, der ligger til grund for dyrlægens diagnose. Men for at klarlægge problemet fuldt ud, vil dyrlægen ofte udspørge ejeren om hundens adfærd ved fyrværkeri. Det vil ligeledes ofte være vigtigt for dyrlægen at vide, hvordan ejeren opfører sig overfor hunden i situationen.

Hvordan behandles angst for fyrværkeri hos hunde?

Allerførst er det vigtigt at gøre sig klart, at behandling af angst for fyrværkeri ikke er en simpel protokol. Gode råd og medicin alene klarer ikke problemet. Det er derfor vigtigt, at behandlingen defineres ud fra den enkelte hunds problemer, og det er ligeledes meget vigtigt, at man kommer i gang med behandlingen i god tid.
Der er flere forskellige behandlingsmetoder, og i de fleste tilfælde er en kombination af to eller flere af disse den bedste metode til at hjælpe hunden.

Behandlingsmetoderne kan overordnet deles i:

Desensibilisering. Herved forstås at hunden langsomt tilvænnes til de lyde og den larm der forårsager angsten. Der findes forskellige metoder til dette. Der findes p.t. bånd og CD`er, hvor der findes optagelser af forskellige lyde, som der er erfaring for at hunde kan være bange for, deriblandt også nytårsfyrværkeri. Behandlingen påbegyndes ved at man afspiller lydene for hunden, hvor man starter med lav lydstyrke, og så øger styrken efterhånden som hunden tilvænnes til de lyde, som den tidligere var angst for. Problemet med disse bånd er, at de fleste hunde lærer, at lydene kommer fra en højttaler, og derfor vil de reagere anderledes, når det bliver rigtig fyrværkeri. Dette hænger bl.a sammen med at lysglimtene mangler. Den bedste måde at desensibilisere på, er ved at fyre rigtigt fyrværkeri af, når man er sammen med hunden. I begyndelsen affyres raketterne i meget lang afstand fra hvor hunden bor, senere kan man rykke tættere på. Problemet er at ikke alle naboer vil opfatte det, at skyde nytåret ind allerede fra oktober-november, som ubetinget positivt. Desensibilisering er en langvarig proces, og man skal regne med i hvert fald 3 måneders indkøring.

Adfærdsmodificerende træning. Denne form for træning går ud på at lære hunden en anden adfærd i de situationer hvor den bliver bange. Det har vist sig, at det ofte også er en god ide at ejeren lærer en anden adfærd i de situationer, hvor hunden er bange

Medicinsk behandling. Hvis hunden kun udviser angst selve nytårsaften, er det muligt at behandle hunden med angstdæmpende og beroligende medicin, således den ikke, eller kun i mild grad, bliver bange. Men hvis hunden udviser angstadfærd over en længere periode, d.v.s. også i dagene op til nytårsaften, vil angstdæmpende medicin alene i de fleste tilfælde ikke være tilstrækkeligt til at hundene får det rimeligt. Kombination af angstdæmpende og beroligende medicin over en længere periode, er ikke hensigtmæssigt af hensyn til hunden.

Hvordan skal jeg forholde mig hvis jeg mener min hund er angst for fyrværkeri?

Behandling mod angst for fyrværkeri er som allerede nævnt, ofte et relativt langvarigt projekt, derfor bør du kontakte din dyrlæge i god tid før problemet vil optræde igen. Det vil for de fleste sige allerede i oktober/november måned. På den måde har din dyrlæge mulighed for at indlede behandlingen rettidigt.

Hvis du er i tvivl om din hund er bange for fyrværkeri, er det ligeledes en god ide at kontakte din dyrlæge, og forelægge hende/ham problemet. Dyrlægen kan så vejlede dig i om din hund bør behandles.

Nedtælling til Nytårsaften!
Af Lise Lotte Christensen & Frank Naumann.

Om mindre end 3 måneder fejres nytåret igen med raketter, heksehyl, romerlys og kanonslag. Spørgsmålet er, om din hund er klar?

Fyrværkeritraditionen, der tidligere var forbeholdt den 31. december, er i dag forvandlet til en krigslignende tilstand, der starter først i december og oftest kan høres og ses et godt stykke ind januar. Til glæde for nogen, men til stor gene eller direkte skræk for andre – især hunde!

Set med hundens øjne
En raket der hvæser, hastigt flyver til vejrs, eksploderer med et brag, som yderligere forstærkes af et kæmpe lysglimt, der breder sig i en stor paraplyformet glinsende stjerneregn, det må siges, at være et unaturligt syn for hunden og noget der signalerer fare til de fleste hunde. De høje raketlyde er sikkert også en smertelig oplevelse for hunden, da fyrværkeri lydmæssigt ligger på ca. 110-170 dB (mennesker føler smerte ved ca. 115 dB). Angst og flugt er derfor en forståelig reaktion, når man tager hundens vilde natur i betragtning. Men kraftige lys- og lydoplevelser er nærmest daglig kost i hundens samliv med mennesket, og netop derfor er det vigtigt, at vi starter en tidlig og alsidig miljøtræning med hvalpen, og vænner hunden til de uundgåelige lydoplevelser som eksempelvis fyrværkeri.

Forskellige reaktioner
Hvordan hunden reagerer og påvirkes af fyrværkeri afhænger bl.a. af hundens nervesystem – dens arv fra evt. lydfølsomme eller lydstærke forældre, hundens egen tærskel for angst, gode/dårlige/mangelfulde lydoplevelser i hvalpestadiet, og endelig hundens evne til efterfølgende at afreagere. Da mange hunde ikke har fået det fornødne “forarbejde” og den nødvendige, tidlige, gode erfaring, bliver det fyrværkeri, der er så fascinerende for mange mennesker, et studie i angst hos hunden. Der er stor forskel på, hvor bange hunde er for fyrværkeri. Reaktionen varierer fra at hunden trækker sig let, til at den ryster, savler og blokerer i angst. (Læs mere i afsnittet angst for fyrværkeri hos hund i hundens sygdomsleksikon)

Hellere forebygge end helbrede
Hvis du er ejer af en hvalp eller unghund, der endnu ikke oplevet det kaos i lys og lyd, som man efterhånden kan kalde nytårsfyrværkeriet, er det en god idé at komme i gang med fyrværkeri-tilvænnings træningen. Det gælder også, hvis du har en voksen hund, der endnu ikke har haft (dårlige) erfaringer med fyrværkeri og andre høje lyde, som du ønsker, at give en god start på dette års afskydningsmarathon.

Man bør undgå at hundens første – måske ubehagelige – oplevelser med fyrværkeri finder sted når den er alene hjemme eller på gåturen, når I mindst forventer det. Tilvæn i stedet hunden til lydoplevelsen i hjemlige, trygge omgivelser. Først ved hjælp af fyrværkerilyde på bånd eller CD og senere under mere realistiske forhold med rigtigt fyrværkeri. På denne måde kan hunden få sine første oplevelser med fyrværkeristøjen, på en kontrolleret og positiv måde. Husk på, at for både hvalpe og voksne hunde gælder det, at det er nemmere at forebygge end at helbrede angst for fyrværkeri.

Ideen er, at lyd-CD’en afspilles for hunden, på et lavt og ugenerende niveau, og at man gennem veltilrettelagt træning, gradvist tilvænner (desencibilicerer) hunden til højere lydpåvirkninger. Det hele skal foregå, mens hunden er rolig og foretager sig noget, den godt kan lide. Den indspillede fyrværkeristøj skal altså være så tilpas lav og evt. langt væk, at det ikke virker ubehagelig på hunden. De 5-10 min. fyrværkeri lydene varer, skal hvalpen/unghunden samtidig beskæftiges med noget den holder af -f.eks. lege, søge efter mad eller lave sjove samarbejdsøvelser. Hunden vil være mindre tilbøjelig til at være opmærksom på lydene, når man afleder dens opmærksomhed som beskrevet før, og samtidig vil hunden få nogle positive erfaringer (erindringsbilleder) fra oplevelsen med fyrværkeristøjen. Disse erfaringer virker som referencer for hunden senere i dens liv. Hunden vil genkalde sig den følelse, den forbandt med lyden, og komme i samme sindsstemning (betinget refleks).

For at opnå et godt resultat, er det endvidere nødvendigt, at træne med rigtigt fyrværkeri senere i træningsforløbet. Først i dagslys med fyrværkeriet på lang afstand og med vinden i ryggen, derefter gradvist tættere på, med forskellig vindretning og i mørke. Før du går i gang med lydtræning og brug af lyd-CD, er det vigtigt, at du læser træningsvejledningen i omslaget. (Denne kan læses i afsnittet vejledning i brug af lyd-CD)

Når skaden er sket
Hvis din hund kun blev lettere forskrækket sidste nytår, bør du ligeledes gå i gang med at tilvænne hunden fyrværkerilyde nu. Du skal huske på, at hunden i dette tilfælde allerede har forbundet lyden og lyset med noget ubehageligt, og derfor er utryg ved fyrværkeriet. Målet er derfor, gennem adfærdsmodificerende træning, at ændre hundens adfærd og sindsstemning, når den hører/ser fyrværkeriet. I denne sammenhæng har vores egen adfærd også betydning for udfaldet af træningen. Hundeejeren skal derfor også lære at håndtere og aflede hundes opmærksomhed under fyrværkeriet. Denne form for indlæring er tidskrævende, og man skal påregne ca. 3 måneders struktureret træningstid for at opnå et godt resultat.

Hvis din hund er meget påvirket af fyrværkeri eller andre lyde (torden, skud m.m.), er det vigtigt, at du søger professionel hjælp. Du bør tage kontakt med en dyrlæge, der har erfaring med adfærdsbehandling af hunde. Her kan du få god vejledning, og hunden kan evt. samtidig få understøttende medicinsk behandling. Det er vigtigt at søge hjælp tidligt i forløbet. Jo før en behandling sættes i gang, jo bedre er chancerne for et godt resultat.

Fyrværkeri på CD
Lyd-CD’en kan indkøbes hos HC Distribution: auritus@post6.tele.dk , www.dansk-kennel-klub.dk eller hos din dyrlæge. Vi anbefaler, at du anvender CD-en i samråd med din dyrlæge.
Vejledning i brug af lyd-CD

Før du går i gang: Lyt til CD’en uden at hunden er til stede, og få et indtryk at CD’ens indhold og lydniveau. Før du afspiller CD’en for hunden, skal hunden være lettere fysisk træt og afslappet. Sørg for at du kan arbejde uforstyrret med hunden i mindst 10 – 15 min. Undlad at fodre hunden lige inden du går i gang.

1. Du skal starte afspilningen af CD’en så tilpas lavt, at hunden ikke er påvirket af lydene.

2. Mens CD’en spiller, er det din opgave, at beskæftige hunden med noget, der afleder dens opmærksomhed og noget den finder behageligt. Det kunne være at søge efter godbidder eller legetøj. Du kan også lave simple øvelser, som hunden er god til og synes om eksempelvis sit, dæk, stå, rulle, pote, hente bold, zig-zag m.v. (se afsnittet træningspas)

3. Ros hunden, når den er upåvirket. Reagerer hunden på lyden, så skru lidt ned for lydstyrken og ignorer den. Afled dens opmærksomhed med eksempelvis samarbejdsøvelser og gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.

4. Træn kun korte sekvenser (max. 3-5 min) i begyndelsen.

5. Træn gerne flere gange dagligt.

6. Såfremt hunden ikke reagerer efter et par afspilninger, kan lydstyrken gradvis øges en smule, dog hele tiden under grænsen for, hvad hunden finder ubehageligt (øg kun styrken lidt den første dag).

7. Arbejder hunden uforstyrret videre eller reagerer den kun en lille smule, men arbejder videre, gør da intet. Reagerer hunden på lyden så ignorer den eller afled dens opmærksomhed med samarbejdsøvelser. Gentag indtil hunden ikke længere reagerer på lyden.

8. Hvis hunden ikke lader sig aflede og hunden er synligt påvirket, er styrken for høj og skal dæmpes indtil hunden igen kan afledes og ikke længere reagerer. (Hvis dette ikke lykkes, skal du stoppe træningen og søge professionel hjælp)

9. Fortsæt den gradvise træning dagligt, indtil lyden kan afspilles i et naturligt højt leje, uden at hunden er påvirket.

10. Husk, at træningen skal udvides med realistiske lyd- og lyspåvirkninger. For at opnå et godt resultat, er det nødvendigt, at træne med rigtigt fyrværkeri senere i træningsforløbet. Først i dagslys med fyrværkeriet på lang afstand og med vinden i ryggen. Derefter gradvist tættere på, med vinden i forskellige retninger og sluttelig i mørke.

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring