Adfærdspuslespillet

10 værktøjer til ændring af hundens adfærd

Indledning

At lægge adfærdspuslespillet.

1: Der er vældig få problemhunde!
2: Der er langt flere problem-miljøer for hundene!

Ofte kan en meget lille forandring i miljøet eller i kommunikationen mellem hund og ejer gør en stor forskel i hundens adfærd.
Når det kommer til folk, hunde og miljø, er der aldrig 2 situationer der er helt ens, så vi må være lidt kreative i vor fremgangsmetode og  omskole hver hund individuelt.
Se på hundens adfærd som puslespilsbrikker. For at forandre et adfærdsmønster effektivt, må vi også se på hvordan de andre brikker passer sammen med den løsning vi vælger.
En af de største hindringer i arbejdet med problemadfærd er at fastslå årsagen til problemet. Vi skal se problemet fra flere sider hvis vi ønsker at forandre en adfærd.
Nogle af de vigtigste brikker i puslespillet kan være:

a: Akkurat dette problem:
Hvilke værktøj er det rigtige?
Nogle af de værktøjer jeg nævner kan være ubrugelige til den bestemte opgave.
Vurder nøje den udvalgte teknik, som du har til rådighed og hvordan de kan påvirke denne specielle problemadfærd.

b: Trænerens temperament og egenskaber:
Vælg metoder som passer til ejerens evner. Ikke alle er lige motiveret, koordineret eller præcise nok til at udføre opgaven, som du vil há den udført.
Hvis ikke ejeren går ind for opgaven med liv og lyst, bliver det aldrig et godt resultat!

c: Hundens temperament og egenskaber:
Hundens personlighed, instinkter, drivkraft og motivation vil have indflydelse både på adfærden
Og metodens effektivitet. Har terrier lettere ved at grave? Har labradoren lettere ved at jage?
Det som virker fint på én hund med én personlighed, kan være den rene katastrofe for en anden.
Straf overfor en sky eller uerfaren hund som viser frygt/angst kan gøre problemet større end det var ved udgangspunktet.

d: Opvækstmiljøet:
Se på hvordan hjemmet er, hvor hunden bor: Er ejeren borte i længere tid af gangen, kan ”fravær-af-ejer-teknikken” bruges, eller timeplanen forandres. Kan du i tilstrækkelig grad kontrollere miljøpåvirkningen, hvis hunden ikke bor hos dig? Er der andre kæledyr og familiemedlemmer, kan samspillet inde i gruppen være en nøgle til adfærdsproblemet opstår.Kom i gang:

Hunden lærer ved associationer, men lærer hunden det du prøver at lære den?
Eksempler:

Renlighedstræning- gnid hundens næse i efterladenskaberne.
Lærer hunden så………
a) Ikke at gøre sig ren inde?
b) Ikke at gøre sig ren i det pågældende rum?
c) Ikke at gøre sig ren når ejeren er hjemme?
d) At være bange for ejeren?

Rulle hunden i efterladenskaberne.
Hvis du straffer hunden, lærer den……
a) at holde sig fra sine efterladenskaber?
b) At få opmærksomhed på denne måde?
c) At stedet hvor handlingen er sket, er et skummelt sted at være?

Komme på indkald.
Hvis hunden galopperer fornøjet rundt og du skriger ”kom her” – vil hunden så forbinde ordene
”kom her” med…….
a) At komme tilbage til dig?
b) Fortsat at skulle løbe rundt?
c) At skulle løbe stærkere?
NB: Hvis hunden til sidst beslutter at komme og du straffer ham alligevel – tror du så
At hunden vil komme næste gang?Klarlæg problemet:
For at afgøre hvad der egentlig sker, må ejeren af hunden gøre rede for følgende spørgsmål:

1) Hvornår sker den uønskede adfærd?
2) Hvor sker det? ( inde, på tur, i haven, i hundegården eller i bilen ect.)
3) Hvem er tilstede? (fremmede, ejeren, andre dyr, hvem som helst….)

Hvilke løsninger er blevet prøvet og hvordan virkede de?
Forvis dig om at problemet ikke har fysiske/medicinske årsager:

Det bliver sagt at omkring 20% af den registrede problemadfærd har medicinske årsager.
Forvis dig om at det ikke er et fysisk problem du står over for.
Og før du sætter et større tiltag i gang så, – tjekke med dyrlægen.
Kan f.eks. kostforandringer forhindre allergiplagen, og derved fjerne ubehaget og irritationen?
Kan et nervologisk problem forårsage en mærkelig adfærd? ( det er ikke så få hunde, som har nakkesmerter efter ryk i halsbånd/linen)
Er det muligt ,at der er en fejl i skelettet, som er smertefuld, og som derved udløser
aggressiv adfærd?
Er hunden ængstelig eller kontaktløs som følge af nedsat syn eller hørelse?
Spørg dyrlægen om alternativ behandling som urtekurer, homeøpati, akupunktur eller massageterapi kan være et nyttigt supplement til den almindelige dyrlægebehandling og
træning.
Spørg om din hund kan få det bedre ved sterilisation eller hormontilskud.
Dyrlægen kan ofte være behjælpelig med at henvise til kvalificerede hundetrænere i dit område.


 Flg. 10 værktøjer (typer af træningsform) er i skemaform opført herefter:

Værktøj nr. 1 Kompromis: ( Give lidt og tage lidt) Side    4
Værktøj nr. 2 Tilbagetrækning af belønning: Side    5
Værktøj nr. 3 Positiv forstærkning (belønne en ønsket adfærd) Side    6
Værktøj nr. 4 Negative associationer Side    7-8
Værktøj nr. 5 Fjern årsagen til problemet Side    9
Værktøj nr. 6 Associations-centrering Side  10
Værktøj nr. 7 Tilvænning Side  11
Værktøj nr. 8 Lidt efter lidt Side  12
Værktøj nr. 9 Træne – ikke snyde Side  13
Værktøj nr.10 Bliv Floklederen Side  14
Kompromis   =aftale hvor begge parter opgiver nogle af deres ønsker de indgå et kompromis
Forstærkning =noget som forøger styrken og effektiviteten
Association   =forestilling fremkaldt af en anden forestilling el. af en hændelse d ordet ‘udenlandsrejse’ fremkalder behagelige associationer hos de fleste

Værktøj Nr. 1
Kompromis: ( Give lidt og tage lidt)

Definition:  Konfliktløsning ved hjælp af samarbejde.
Tid og Sted: Når adfærden ikke er så alvorlig, at den må stoppes af hensyn til hunden eller af hensyn til omgivelserne.

Eksempler:

Hunden elsker at grave huller . Lad hunden få sig eget område i haven, hvor den kan grave alt det den har lyst til, og beskyt på denne måde resten af haven.
Hunden bider ting i stykker. La hunden få et lager af tyggelegetøj / ben som den altid har til rådighed.(evt. aktiverings-terningen)Husk at ikke alt hundelegetøj er 100% sikkert – så tjek at hunden ikke kan få indmaden ud af f. eks pibedyr mv. og herved få disse galt i halsen.Tyggeben af oksehud er fine. Disse kan gøres endnu bedre, hvis de gnides i leverpostej, ost eller en billionterning!De fleste hundelegesager kan vaskes i vaskemaskinen.
Hunden vil ligge i møblerne Vælg en stol som hunden gerne må være i. Dæk den evt. med et tæppe eller håndklæde.Opmuntre nu hunden til at benytte denne stol.Hjælp samtidig hunden med at holde sig fra andre møbler ved f. eks at fjerne puder mv. Brug evt. en ”alarm” eller et af de råd der findes i punktet”negative asosiationer”

Fordele:
Kompromis appellerer til hundeejere som ikke er specielt interesseret i at træne med sin hund.
Det tillader hunden at forsætte med det den føler et behov for og virkelig sætter pris på.
Hvis du straffer hunden for f. eks at grave huller, kan du godt få ham til at lade være med at grave, men sandsynligheden for, at hunden finder andre måder, at få afløb for sin virketrang er meget stor,
Som f. eks at begynde at gø.

Ulemper:
Det er ikke altid muligt at finde et godt kompromis.Værktøj nr. 2
Tilbagetrækning af belønning:

Definition:  Når belønning for en givet adfærd trækkes tilbage, vil adfærden aftage og evt. dø hen, fordi hunden ikke har noget at få belønningen for.

Tid og sted: Adfærd som ”blive ved”  kan – af nogle hunde- opfattes som en belønning.
Oftest er det opmærksomheden i sig selv, som er belønningen, men ejeren er som regel ikke klar over, at de bidrager til at holde den uønske adfærd ved lige.

Hunden tigger ved bordet. – og får af og til en godbid. Belønningen trækkes tilbage ved at holde op med at give hunden noget.Efter en tid vil hunden opdage, at den ikke får noget  for at blive ved med at tigge – hvis alle i familien er konsekvente.
Hunden hopper op af ejeren, når han/hun kommer hjem. At råbe og skrige af hunden er at gi den opmærksomhed. I stedet bør ejeren snige sig væk ig ikke give hunden nogen form for opmærksomhed før den har stoppet sin adfærd. Ikke tale til eller give hunden øjenkontakt. Det kan hænde at ejeren må støtte sig til væggen og beskytte ansigtet, men stå ”helt stille” indtil ”angrebet” er ovre.Når hunden er rolig og evt. har sat sig ned, kan den få klap, knus og al den opmærksomhed som den ønskede.
Hunden gøer når den er i have eller hundegård Ejeren plejer måske at råbe ”VÆR STILLE!!”,Men en ensom hund får sin belønning igennem ejerens opmærksomhed.Giv ikke hunden den opmærksomhed når den larmer, men vent til et roligt øjeblik, og giv da hunden positiv opmærksomhed eller tag hunden ind fra lokaliteten og lad den være sammen med dig.

Fordele:
Tilbagetrækning af belønning tager ikke lang tid, færdigheder eller anstrengelser. Metoden er ikke-voldelig. Den opretholder et godt forhold mellem hund og ejer.
Hunden får meget opmærksomhed, men på ejerens præmisser.

Ulemper:
Man må være sikker på hvad belønningen egentlig består i før man kan trække den tilbage. Der kan ske et midlertidig opsving a den uønskede adfærd før den begynder at aftage igen. Det kan være vanskeligt at overse hundens adfærd ( hvis den f. eks larmer så meget, at naboen klager.
Tilbagetrækning af belønning kan være en tidskrævende metode – særligt hvis ejeren gir efter nu og da, nogle lærer hunden at blive mere udholdende for at få ”full jack pot”.Værktøj 3:
Positiv Forstærkning: (belønning af  ønsket adfærd)

Definition:
For at sitere Thorndike´s lov om virkning: Når en adfærd bliver efterfulgt af noget hyggeligt, vil adfærden lettere gentages.
Noget hyggeligt; forstærkningen eller belønning
Belønningen, må være noget som hunden er så interesseret i, at den vil arbejde for at opnår det. En lille godbid, f.eks et lille stykke lever eller en osteterning, klap, masser af ros, at få lov til at lege eller at ejeren tager hunden med på en gåtur, er alle normale brugte belønninger.

Tid og sted:
Næsten al adfærd kan læres eller forstærkes med positiv forstærkning. Hjælp hunden med løsningen, og gi den så belønningen som om den klarede opgaven helt på egen hånd.

At komme når du kalder Kald ikke på hunden uden at du er sikker på, at den vil komme. Undgå at der er andre forstyrrelser og kun træne, når hunden er optaget af dig. Alene træningen vil sikre, at hunden forstår opgaven og derfor kan få belønningen.Efter nogen tid kan der spilles ”lotto” – Nogle gange får hunden en belønning andre gange ingen.
Hunden skraber på døren når den vil ud eller ind Overse skrabningen. Pas på hvis hunden kommer til at sætte sig rolig ned uden at skrabe så åben døren øjeblikkeligt og gi hunden en hjertelig velkomst når den kommer ind/ gå en tur med hunden når den alligevel skal ud.Lær hunden  ”sit” Nu kan du benytte denne kommando før du åbner en dør.Herefter vil hunden prøve at sætte sig og at opnå det den ønsker. VÆR DER og følg med så du kan åbne døren.
Hunden tygger i møbler mv. Hunden må have adgang til ”lovlige” tyggesager. Når hunden tygger på disse – så gå væk og ros hunden, – leg med hunden eller smør noget lækkert på tyggelegesagerne.Alt for ofte får hunden opmærksomhed, når den tygger på møbler mv., medens det overses, når den tygger på det den må.

Fordele:
Positiv forstærkning er ikke-voldelig og frivillig. Den har stor ejer-appel. Positiv forstærkning giver et godt forhold til hunden og opmuntre til samspil samt øger hunden opmærksomhed og interesse for ejeren.

Ulemper:
Dette værktøj kan være langsommere end andre. Der er nødvendig at være præcise.
Nogle ejere bliver for afhængig af belønningen, og glemmer, at belønningen kun skal bruges hver gang en ting skal indlæres. Herefter skal belønningerne reduceres til ”en gang imellem” og gives ”som en overraskelse” når hunden har været rigtig flink.Værktøj 4:
Negativ Associationer.

Definition:
Hvis en adfærd bliver sat i forbindelse med negative følelser, har denne adfærd en tendens til at aftage.
Det negative i disse eksempler indebærer ikke smerte eller magtmisbrug.
Forbudstræning er et generelt ord. Principperne for straf, negativ forstærkning og undvigelser bliver ofte brugt i adfærdens forandringer, men for enkelthedens skyld vil disse ikke blive omtalt som et værktøj i denne ”værktøjskasse”.

Tid og sted.
Metoden bør kun bruges af / med folk og hunde med stabilt temperament. Den egner sig ikke for ængstelige hunde men kan bruges på ”dominante” og ”taktløse” hund.

Eksempler
Hunden går i affald mv. Lav en ”balladebøtte” ved at fylde 10-12 mønter i en lille metaldåse. Når hunden stikker hovedet ned i affaldet så rul ”balladebøtten” hen ad gulvet mod hunden ben. Med lidt fantasi kan bøtten også placeres således, at den falder ned fra ”himlen” når hunden stikker hoved i affaldet.
Hunden  bliver ophidset og løber gøende bort. Sprøjt en dråbe koncentreret citronsaft mellem gummen og læberne på hunden. ( brug en plastcitron – ikke en flaske i glas).Skal bruges med forsigtighed og pas endelig på ikke at hunden får noget i øjet.
Hunden ødelægger potte-planter i vindueskarmen Brug en vandpistol eller rengjort opvaskeflaske af plastik. Sprøjt noget vand i ansigtet/ eller på kroppen af hunden.Vær diskret så det ikke er dig der kommer i fokus for hundens opmærksomhed.
Hunden hopper op ad folk Fang hundens forpoter og hold disse rolig og venligt i nogen tid. De fleste hunde hader at stå på bagbenene på denne måde, og vil snart prøve at komme løs.

Fordele:
Negative associationer kan være en hurtig måde at fjerne en uønsket adfærd hos hunde
med et stabilt væsen.
Den er mere effektiv hvis associationer bliver sat i forbindelse med omgivelserne, og ikke med ejeren. Det bidrager også til, at den rigtige adfærd er til stede også når ejeren ikke er der.

Ulemper:
Ejeren må ikke bruge denne metode som en undskyldning for at slå eller ruske sit kæledyr.
Han/ hun må være så kreative at de kan finde en meningsfuld men human negativ association for hver enkelt individ.
I nogle af eksemplerne kan det ske, at hunden ikke er bange for ”balladebøtten”, at  citronsaft smager godt og at det er megagodt at få vand i ansigtet. I alle tilfælde vil problemadfærden være mere tilfredsstillende for hunden en ”trusselen” fra ”negative associationer”. Hunden kan slutte med en adfærd den bliver straffet for, bare for at tillægge sig nye uvaner som er mere irriterende. Negative associationer er som regel ikke brugbare på ængstelige hunde. Hvis din hund er i gang med noget den ikke må, men afbryder undervejs og kommer i stedet til dig, må du ikke allerede ha sluppet ”balladebøtten”, for så straffer du hunden for at komme til dig.
Negative associationer er ufuldstændige som metode, man må også mindske hundens motivation for den uønskede adfærd ved at fjerne eventuelle belønninger. Det er altså ikke nok at fjerne problemadfærden, man må også lære hunden hvad som er ønsket adfærd.


Værktøj 5:
Fjern årsagen til problemet.

Definition:
Fjern det som får hunden til at reagere med en uønsket adfærd.

Tid og sted:
Problemer som er årsager kan findes og kontrolleres.

Eksempel
Hunden gøer af børn som går forbi Fjern årsagen ved at tjekke om barnet driller hunden. Bed barnet om at sød og gå på det andet fortov i en tid forover. Ha hunden inde på den tid af dagen, hvor der er flest børn i området. Del evt. haven op i flere afdelinger, så hunden ikke får øje på børnene. (Evt. hegn som spærrer for udsynet).Sæt evt. en radio i vindueskarmen for at kamuflerer lydende af folk som går forbi. (gerne rolig musik).
Hunden tisser inde pga. blærekatar Kontakt dyrlægen og få hunden behandlet.
Energisk hund keder sig og raserer huset, når ejeren er borte. Tag hunden med på en lang morgentur, eller kom hjem i middagspausen for at besøge eller motionerer hunden. Undgå kedsomheden ved at give hunden tyggeben med god smag, gemme godbidder og lad hunden have flere legesager at fordrive tiden med.Smør noget som smager fælt på husholdningsartikler, møbler eller fodtøj for at beskytte dem. (citron, eddike)
Fordel:
At fjerne årsagen til problemet, fjerner også stress. Når vi fjerner årsagen til problemet, vil hunden ikke tillægge sig andre uvaner i stedet for de oprindelige.

Ulemper:
Det kan nogle gange være næsten umuligt at finde den virkelige årsag til problemet eller umuligt at fjerne problemet.
At fjerne et problem behøver ikke at påvirke andre hundes grundholdning til samme
situation.


Værktøj 6:
Associationscentrering.
(modbetinget)

Definition:
Hjælp hunden med at opbygge et nyt adfærdsmønster i den samme gamle problemsituation.- også kaldet ”være glad legen”.

Tid og sted:
Virker godt på nervøse hunde.

Hunde gøer af postbudetFordi den er bange Hunden opfatter sin gøen som noget positivt – den klarer jo hver dag at jage postbudet væk.Så snart hunden opdager postbudet, men før den går i gang med at gø, skal du forandre hundens holdning ved at give den knus, ros, godbid eller boldlege
Hunden kan ikke lide at blive børstet på benene.Den undviger og bider efter børsten. Brug ”leverpostej-terapi” eller noget andet godt.Smør i snudehøjde en klat på køleskabsdøren eller en anden vaskbar, lodret overflade.Når hunden slikker på døren så tag et eller to forsigtige tag med børsten, og byg herefter gradvis antallet af børstetag op
Hunden vil ikke kommepå indkald. Ejeren har aldrig trænet hunden korrekt, men har råbt ”kom her” og blevet irriteret hvis hunden ikke hørte efter.Drop kommandoen ( find et andet ord) og træn på ny, uden at hunden får lejlighed til at overhøre ordetHvis du bare har brugt hundens navn ved de mislykkede forsøg, bør du også overveje at give hunden et nyt navn

Fordele:
At forandre associationen er god når du ikke kan forandre problem-miljøet.
Det er brugervenligt og forbedre kommunikationen mellem hund og ejer.

Ulemper:
Pression må der til.
I eksemplet med postbudet f.eks. Hvis du er for sent ude, og hunden allerede har begyndt at gø, vil en godbid forstærke det problem som du forsøger at blive kvit. Du skal også huske at bruge en godbid, som hunden er gladere for end glæden ved selve problemadfærden. Hunden kan også lave helt andre associationer end beregnet. Leverpostej-terapi kan f. eks give total afsky for at blive børstet og hunden kan få total
Afsmag for leverpostej.Værktøj nr. 7:
Tilvænning.

Definition:
Gentag eksponeringer. At gentage en situation så ofte at den til sidst hverken fremkalder  negativ eller positive reaktioner.

Tid og sted:
En god hjælp mod nervøs eller ophidset adfærd.
God – hvis du kan kontrollerer den situation, som fremprovokerer den uønskede adfærd.

Hunden skaber signår den får halsbånd og line på Lad hunden have halsbånd og line på hele tiden medens du er hjemme- Lad hvalpen slæbe linen efter sig.Overse enhver reaktion fra hvalpen. Du skal selvfølgelig frigøre hunden, hvis linen sætter sig fast.Hvalpen vil lidt efter lidt vænne sig til line og halsbåndTag begge dele af hunden når du ikke er til stede og kan passe på.
Hunden kan ikke lidenabobarnet Bed nabobarnet om at gå  med et af hundens favoritlegesager i lommen i én dag eller to.Læg så hundens legesag – med nabobarnets – lugt tilbage i hunden kurv .Hvis hunden kan godkende legesagen kan man evt. lægge en beklædningsgenstand fra barnet ned i kurven.Hunden kan vænne sig til barnet gennem lugten.

Fordele:
Tilvænningen er ikke-voldelig og kræver ingen færdigheder.

Ulemper:
Metoden er uegnet  for adfærd der bunder i reflekser eller instinkter. Metoden er langsommere end andre metoder. Hunden kan gøre andre associationer end de du ønsker.
Hvis legesagen lugter af  ”det væmmelige nabobarn”, kan hunden vælge at undgå legesagen.
NB. Få en mere struktureret fremgangsmåde under punktet ”Lidt efter Lidt” Værktøj nr.8Værktøj nr. 8:
”Lidt efter lidt”

Definition:
Udsæt hunden for en gradvis ønsket intensivitet af de situationer som fremkalder
nervøsitet eller uønsket adfærd.
Væn hunden til situationen lidt efter lidt.

Tid og sted:
Denne metoder kan være effektiv, når du har de problemfremkaldende situationer
under kontrol.
Den er god over for nervøse hunde.
NB. Metoden er mest effektiv når den bruges i sammenhæng med  værktøj nr. 6
Modbetinget associationer.

Hunden er bange for høje lyde. Optag et bånd med den lyd, som hunden er bange for.Start båndet på meget lav volumen og forøge over en tid,Imedens  du hele tiden passer på, at hunden ikke får nogen angstreaktion.Sørg for at lege, rose hunden når du afspiller båndet.
Hunden er bange for støvsugeren Sæt støvsugeren i et andet rum og begynd systematisk at vende hunden til lyden fra støvsugeren. Flyt systematisk støvsugeren nærmere lidt efter lidt.For at forandre associationen kan du gøre dette når hunden spiser

Fordele:
Kræver ikke store færdigheder. Lidt efter lidt er en metode der ikke kræver store anstrengelser, og den er ikke voldelig.

Ulemper:
Man skal være forsigtig og tålmodig og gå langsom og forsigtig til værks. Du må ikke fejlvurderer – så skræmmer du hunden.
Metoden kan tage tid.Værktøj nr. 9:
Træne, ikke snyde.

Definition:
Indøv en adfærd som kan konkurrere med problemadfærden.
Hunden kan ikke vise problemadfærden – hvis den er optaget af noget andet.

Tid og sted:
Reaktioner – der er alternative – er mere praktiske.
Kan bruges sammen med værktøj nr. 4 Negative associationer.

Hunden tigger og er i vejen når du laver mad Lær hunden at sidde (sit). Bed dem om at sidde og blive siddende når du laver mad.
Hunden reagere på dørklokken og hopper vildt rund ved døren. Placer indenfor synsvidde af døren et egnet tæppe. Lær hunden at ”gå på tæppet”(tæppe), når det ringer på døren. At være på tæppet kan konkurrere med dørhopperiet.Døren åbnes ikke (belønning) før hunden er hvor den skal være
Hunden gøer i vinduet når der går nogen forbi Lær hunden at komme til dig for at få en belønning efter et eller to bjæf.(det er lettere at leve med  alternativet).

Fordele:
Opmuntrer til træning og giver hunden – i disse situationer – anledning til at få belønning i sted for straf .
I stedet for bare at formidle hvad som er forkert adfærd, lærer vi hunden, hvad vi ønsker den skal gøre.

Ulemper:
Tager tid for at arrangerer træningssituationerne. Kan være uvirksom når ejer/træner  ikke er til stede.
NB. Lydighedskursus er et godt værktøj for ejeren.
Tag dig tid til at se på flere træningssteder for at finde et sted, der passer på dig og din hund.


 Værktøj nr. 10
Bliv floklederen:
(alfabetisering)

Definition:
Når ejeren stadfæster lederskabet i det daglige samspil med hunden, har hunden lettere ved at respekterer ejerens ønsker.

Tid og sted:
Et rehabiliteringsprogram for hunde som er fremfusende, ukontrollerede, dominante eller overnervøse. En god start på livet.
Forudsætter en forudsigelighed i en bange hunds liv og tillægger en tryghed for lederskabet for sky hunde.

LederskabslegeLederskabsøvelser. Det skal være ejeren som bestemmer hvornår leg er slut eller hvornår bolden skal afleveres.Ja – nej / landmineøvelser  mv. er gode  (Roger Abrantes)
Lederen spiser først. Sæt hundens mad i nærheden og giv først maden til hunden efter at du har spist.
Lederen kontrollerer territoriet. Lederen kontrollerer territoriet. Lad ikke hunden smutte ud af døren , bilen eller porten – foran dig. Lad hunden vente indtil du giver den lov til at passerer ”grænsen”.

Fordele:
Alfabetisering har en stærk ejerappel. Det er let at gå til og det er ikke-voldelig.
Størsteparten af hundens sprog er kropssprog og størsteparten af dette program består af  minespil ,positurer og samspillet som igen forbedre kommunikations kanalen mellem hund og ejer.
Et godt grundlag for fremtidig træning og for dæmpning af uønsket adfærd.

Ulemper:
Lederskabstræning er en grundpakke.
Den har ingen øjeblikkelig virkning på enkeltstående problemer.

Print Friendly, PDF & Email

Førerhundelæring